شرکت پخش بیژن

شرکت پخش بیژن

Bijancompany

معرفی شرکت

شرکت بیژن شایا گستر خزر با نام تجاری پخش بیژن فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ با هدف توزیع و ارائه خدمات پخش با تمرکز تخصصی بر محصولات پروتئینی و لبنی در استان گیلان آغاز نمود. این شرکت از بدو تاسیس با بهره گیری از متدهای جدید در زمینه فروش و مارکتینگ پا به عرصه صنعت پخش نهاد.

استان: گیلان
حوزه فعالیت: صنایع غذایی
وبسایت: www.bijandc.com
فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی برای نمایش وجود ندارد

فرصت های شغلی منقضی شده
شرکت پخش بیژن
استخدام چند ردیف شغلی در شرکت پخش در رشت

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
آگهی جذب نیرو در 3 عنوان شغلی در شرکت پخش معتبر

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام چند ردیف شغلی در شرکت پخش مواد غذایی در رشت

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب سرپرست فروش باحقوق 7میلیون تومان در یک شرکت معتبر

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیروی IT در یک شرکت معتبر

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب سرپرست فروش عمده در استان گیلان و مازندران

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیروی فروش در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: مازندران

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: جذب در چند استان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: مازندران

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام مسئول دفتر مدیرعامل

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب کادر فروش در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت زانکوه

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
آگهی جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی بیژن

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در ناوگان توزیع در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیروی فروش در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیروی فروش در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت معتبر پخش مواد غذایی و پروتئینی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت بیژن شایا گستر( نماینده رسمی دنت)

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در نمایندگی شرکت لبنیات پاکبان واقع در گیلان

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت بیژن شایا گستر( نماینده رسمی دنت)

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب حسابدار در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت بیژن شایا گستر( نماینده رسمی دنت)

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش بیژن شایا گستر

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت بیژن شایا گستر( نماینده رسمی دنت)

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
استخدام شرکت بیژن شایا گستر( نماینده رسمی دنت)

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان

شرکت پخش بیژن
جذب نیرو در شرکت پخش مواد غذایی

شرکت پخش بیژن | Bijancompany

استان: گیلان