گروه مهندسی و تولیدی بیون اصغریان

گروه مهندسی و تولیدی بیون اصغریان

Beun

معرفی شرکت

استان: اصفهان
حوزه فعالیت: صنایع تولیدی
وبسایت: www.beun.ir

Beun

گروه مهندسی و تولیدی بیون اصغریان
استان اصفهان

فرصت های شغلی فعال

هیچ آگهی برای نمایش وجود ندارد

فرصت های شغلی منقضی شده
گروه مهندسی و تولیدی بیون اصغریان
استخدام حسابدار

گروه مهندسی و تولیدی بیون اصغریان | Beun

استان: اصفهان