بيمارستان ساسان

بيمارستان ساسان

Sasan Hospital

معرفی شرکت

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ساسان در سال 1354 با ساختمانی سیزده طبقه ، در زمینی به مساحت 955 متر و زیر بنایی حدود12000متر مربع احداث شد و تا سال 1368به عنوان یک مرکز خصوصی به فعالیت های درمانی خود ادامه داد. در این زمان با توجه به حضور صدها جانباز و مصدوم جنگ در کشور، اولویت درمان و رسیدگی جدی به وضعیت سلامت این عزیزان و خانواده های گرامی آنان مد نظر بیشتر مسئولین ذیربط قرار گرفت.

استان: تهران
حوزه فعالیت: پزشکی، دارویی و بهداشتی
وبسایت: www.sasanhospital.com

Sasan Hospital

بيمارستان ساسان
استان تهران

فرصت های شغلی فعال
بيمارستان ساسان
سوپروايزر باليني خانم شيفت شب

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

فرصت های شغلی منقضی شده
بيمارستان ساسان
سوپروايزر باليني/خانم/ شيفت شب

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
جذب مهماندار

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
كمك بهيار آقا

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
استخدام كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
منشي جهت كار در اتاق عمل

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
كارگر خدمات آشپزخانه ،آشپز

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
دكتراي تغذيه

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
استخدام منشي اداري

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
جذب نيروي پرستار وپرستار اندوسكوپي

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
استخدام پرستار دياليز

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
استخدام سوپروايزر باليني

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران

بيمارستان ساسان
استخدام پرستار در بيمارستان ساسان با شرايط ويژه

بيمارستان ساسان | Sasan Hospital

استان: تهران